Chính Sách Bảo Mật

1.Mục Đích áp dụng

 • Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập trên website https://www.newstars.com.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Marketing Social Media New Star (sau đây gọi chung là “New Star”).
 • Chính Sách này mô tả cách New Star tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập trên New Star (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập trên New Star được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên New Star.

2.Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

 • Khi Khách Hàng thực hiện truy cập tại New Star,  việc thu thập thông tin giúp New Star hỗ trợ, giải đáp, đáp ứng nhu cầu mua hàng của quý khách kịp thời.
 • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. New Star không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • New Star cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang khách hàng xem, số links (liên kết) khách hàng truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website: ww.anmedia.vn. New Star cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web quý khách dùng để truy cập vào website ww.anmedia.vn, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ truy xuất đến.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và New Star, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của New Star:

 • Công ty Cổ phần Dịch Vụ Marketing Social Media New Star
 • Mã số thuế: 3502501502
 • Địa chỉ trụ sở: 26 Nguyễn Văn Cừ, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

– Thông tin khách hàng được lưu giữ cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp

– New Star có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Khi thu thập dữ liệu, New Star thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

 • New Star có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào New Star;
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với New Star;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên New Star;
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

4. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

– New Star không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để New Star cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

5. Sử dụng Cookie

New Star cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của New Star… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp New Star hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ hoặc cần thay đổi dữ liệu cá nhân, hãy gọi đến số hotline của New Star Hotline: 0767.417.789 hoặc email: [email protected]